Oblicza polskiej szlachty w ciechanowskim muzeum

4lomza.pl 1 miesiąc temu

Wystawę czasową „Facies Poloniae nobilitatis, czyli oblicza polskiej szlachty” można już oglądać w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, Oddziale Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Ekspozycja obejmuje blisko 80 portretów szlachcianek i szlachciców od XVII do początków XX wieku, w tym przedstawicieli rodów z ziemi łomżyńskiej, z posłem i starostą Nikodemem Kossakowskim na czele. Twórcami i kuratorami wystawy są historycy Łukasz Szpejewski i Kamil M. Leszczyński, do ubiegłego roku dyrektor biura Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.
Idź do oryginalnego materiału